Tipy na výlet

Obec a blízké okolí

Kostel Boží lásky
Krásný moderní kostel se nachází jen několik málo metrů od hostince Na Skalách.
Přírodní rezervace Toulovcovy Maštale
Tento chráněný přírodní útvar o rozloze 1083,6 ha, přezdívaný „Malý Český Ráj“, se nachází východně od Perálce mezi Budislaví, Prosečí a Novými Hrady. Svahy údolí řeky Novohradky tvoří skály a kaňony bizardních tvarů, z nichž nejatraktivnější jsou Městské maštale, Kolumbovo vejce, Kazatelna, Dudychova jeskyně, Panský stůl a další. Oblast je spojena s pověstí o loupeživém rytíři Vavřinci Toulovcovi, který se zde ukrýval ve skalních slojích se svou družinou. V přírodní rezervaci se vyskytují vzácné druhy živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty, mechy). Terén zpřístupňuje hustá síť značených cest, vytvářejících možnost kruhových vycházek a vyjížděk na horském kole.
Přírodní památka Pivnice
Severovýchodně od Proseče na ploše 34,37 ha se vyskytuje úzký kaňon, který se vyznačuje skalními výchozy a geomorfologickými zajímavostmi (skalní tunel, jeskyně, převisy, erozní tvary) s výskytem vzácných druhů živočichů a rostlin (mlok skvrnitý, kapraďorosty, mechy).
Přírodní park Údolí Krounky a Novohradky
V oblasti se vyskytuje také tento přírodní park podél dvou vodních toků o rozloze 510,63 ha. Posláním parku je uchování krajinného rázu s významnými přírodními hodnotami, jako jsou drobné potůčky, vodní plochy, břehové porosty, rozptýlená zeleň, podmáčené louky, mokřady, prosluněné stráně a navazující lesní porosty. I zde se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů (lilie zlatohlavá, prstnatec májový, rosnatka okrouhlolistá, mlok skvrnitý, čolek velký, ledňáček říční, čáp černý a další).
Rozhledny Terezka, Toulovcova rozhledna a rozhledna v obci Hluboká
V oblasti se nachází 3 nově postavené rozhledny: 15 m vysoká Toulovcova rozhledna na Jarošovském kopci v Budislavi (postavená v roce 2002), rozhledna Terezka na Pasekách vysoká 25 m (postavená v srpnu 2004) a 15 m vysoká rozhledna v obci Hluboká (postavena v roce 2004). Ze všech tří rozhledem je krásný rozhled do kraje a jsou oblíbeným a atraktivním cílem turistů.

Turistické cíle Mikroregionu Litomyšlsko a vzdálenějšího okolí

(vzdálenost v km od Ubytovacího hostince Na Skalách)

Peklo Čertovina (23 km) Světová unikátní turistická atrakce nejen pro děti v podobě pohádkového Pekla. Rezervace předem nutná.
Košumberk, Luže (17 km, 1 hod. na kole) Hrad na skále nad údolím Novohradky postavený okolo r. 1300.
Nové Hrady (7,6 km, 0,5 hod. na kole) Hrad postaven Z.Kostkou z Postupic v pol. 15 stol. na návrší zvaném Starý zámek. V současné době je přístupné hlavní zámecké nádvoří a částečně zrekonstruovaný zámecký park se zříceninou starého hradu.
Růžový palouček (10 km, na kole 40 min.) Památné místo u obce Morašice (asi 340 m2 velký čtvercový pozemek), s porostem zvláštního druhu stepní růže Rosa gallica. Roku 1921 zde byl odhalen pomník památce českých bratří a J. A. Komenského.
Nedošínský háj (17 km, 1 hod. na kole) Státní přírodní rezervace o rozloze 30,70 ha zřízená pro ochranu dubohabrového lesa. Do r. 1856 dějiště studentských majálesů (podklad pro Jiráskovu novelu Filozofská historie). Hájem prochází naučná stezka s 9 zastávkami.
Kozlov (24 km od Litomyšle, 1,5 hod. na kole) Víska, spojená s dílem malíře Maxe Švabinského (1873-1962). Kozlovský kopec (9 km od Litomyšle, 45 min. na kole) vrchol o nadmořské výšce 601 m. 100 m od chaty je typizovaná telekomunikační a vyhlídková věž.
Naučná stezka na Černé hoře (17 km, 1 hod. na kole ) V nedávné době byly v městském lese na Černé hoře zpevněny cesty o délce zhruba 5 km a byla zde vyznačena přírodovědná stezka s informačními tabulemi. Terén mohou pro svou rekreaci plně využít chodci, běžci i cyklisté.
Svojanov (34 km, 2 hod. na kole cyklotrasa č. 4019) Hrad založený Přemyslem Otakarem II. kolem r. 1265 k ochraně Trstenické stezky.
Lukasova zpívající lípa (16 km, 1 hod. na kole) Lípa stará více než 700 let - nejstarší lípa v ČR.
Bystré (30 km, 2 hod. na kole) Na město bylo povýšeno Karlem IV. v roce 1368, procházela zde jedna z větví Trstenické stezky, nachází se zde barokní radnice, kostel a fara, roubené chalupy - zpřístupněna je Brtounova chaloupka, renesanční zámek s parkem anglického typu.
Jimramov (24 km, 1,5 hod. na kole) Historické městečko založené r. 1235, r. 1643 vypáleno Švédy, po vydání tolerančního patentu bylo střediskem evangelíků, renesanční zámek z r. 1586, původně gotický kostel barokně přestavěný, rodný dům spisovatelů bratří Mrštíků a spisovatele Jana Karafiáta, autora Broučků.
Žďárské vrchy (20 - 40 km)
- Karlštejn
- Čtyři palice - skupina skal nedaleko Březin, 730 m. n. m., dominanta Žďárských vrchů, skalní útvary ve tvaru hlav - Paličatá, Děvín, Tvrz atd., krásný výhled, cvičné horolezecké stěny
- Devět skal
- Milovský rybník - rybník založený již v roce 1610 u obce Milovy
- Prosíčka - vrch u Jimramova 742 m. n. m., s vrcholovými skalisky a nádherným rozhledem.
Město Litomyšl (15 km, 1 hod. na kole) Renesanční město Litomyšl skýtá množství historických památek, které lákají turisty jak domácí, tak i zahraniční. V popředí je především zámecký areál, který je památkou UNESCO a je dokonalým příkladem středoevropské šlechtické rezidence z období renesance a jejího pozdějšího vývoje vlivem nových. Centrem města je Smetanovo náměstí s historickými budovami, například renesanční dům U Rytířů, kde Muzeum a galerie Litomyšl pořádá krátkodobé výstavy výtvarného umění. Mezi další významné památky patří piaristický chrám Nalezení sv. Kříže s kolejí a proboštský kostel Povýšení sv. Kříže a další památky.
Město Polička (15 km, 1 hod. na kole)
Zderaz (9 km, ,0,5 hod. na kole) Skalní příbytky - zprovozněné od roku 2004, Pivnická rokle.