Ochrana osobních údajů

Kdo jsme

Ubytovací hostinec Na Skalách
Budislav 48
569 65 Budislav 

IČO: 11098279

Naše webová adresa je: https://www.naskalach.cz

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Na základě zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení EU 2016/679 (dále jen GDPR) vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů.

Správcem vašich údajů je Marie Hegerová, Budislav 48, 569 65 Budislav, IČO: 11098279

JAKÁ DATA UKLÁDÁME

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom vám mohli poskytovat profesionální služby a chránili své oprávněné zájmy.

Osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • telefon

Technické údaje:

  • IP adresa
  • datum a čas odeslání zprávy

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT

Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení.  Zpracováváme technické údaje pro udržování funkčnosti a bezpečnosti našich stránek, zlepšení kvality našich služeb.

LHŮTA

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu,  nejdéle 2 roky od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zásadně spravujeme uvnitř naší společnosti.

JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na informace o zpracování, na opravu dat, na výmaz dat, na odvolaní souhlasu.